Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

dontbemad
7694 d035
Reposted fromkarmacoma karmacoma via100suns 100suns
dontbemad
 wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie
— fragment wiersza "Zmęczony burz szaleństwem" Juliana Tuwima
Reposted fromwetryagain wetryagain viainyou inyou
dontbemad
5863 e3be 500
Reposted fromzciach zciach vianikotyna nikotyna

September 29 2016

dontbemad
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless via100suns 100suns
dontbemad
1592 8ad2
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viainyou inyou
dontbemad
 wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie
— fragment wiersza "Zmęczony burz szaleństwem" Juliana Tuwima
Reposted fromwetryagain wetryagain viainyou inyou
dontbemad
6357 26a1
Reposted fromsaiwala saiwala via100suns 100suns

September 28 2016

dontbemad
grafika grunge, movie, and 90s
Reposted fromweightless weightless viainyou inyou
dontbemad
3281 0c2f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainyou inyou

September 27 2016

dontbemad
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.
— Andrzej Grabowski
Reposted fromMissMurder MissMurder viathealex thealex
dontbemad
Fuck the sad out of me.
Reposted fromlouve louve viathealex thealex
dontbemad
dontbemad
dontbemad
dontbemad
4476 413a
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
dontbemad
9891 3a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
dontbemad
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar
Reposted fromnervure nervure viathealex thealex
dontbemad
Reposted fromdreamadream dreamadream viathealex thealex
dontbemad
grafika quote, dream, and pink
Reposted fromweightless weightless vianikotyna nikotyna

September 25 2016

dontbemad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl