Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 via100suns 100suns

December 02 2017

dontbemad
dontbemad
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
dontbemad
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
dontbemad
Jednakże, większość zachodnich filozofów nie zauważa, że platońska teoria "wspomnień", według której dusza nosi w sobie całą wiedzę, a zatem nauka polega jedynie na jej przypomnieniu, wyraźnie wiąże się z teorią reinkarnacji dusz.
— Ishwar C. Sharma CAYCE Karma i reinkarnacja
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
dontbemad
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontbemad
dontbemad
1812 5af4 500
Reposted fromtaSowa taSowa viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontbemad
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontbemad
dontbemad
-(...) Myślę, że w każdym głębokim smutku kryje się odrobina komizmu.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
dontbemad
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontbemad
2683 5060
dontbemad
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
dontbemad
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq via100suns 100suns
dontbemad
2458 9ecb 500
“As We Become One” By Kaitlyn Page
dontbemad

November 30 2017

dontbemad
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl