Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

dontbemad
#Her movie 📺❤️
Reposted fromweightless weightless viadesperateee desperateee
dontbemad
6756 bece
Reposted frompixelsoul pixelsoul viadesperateee desperateee
dontbemad
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viathealex thealex
dontbemad
7544 8722
Reposted frominadvertida inadvertida viathealex thealex

August 27 2016

dontbemad
0967 a87b 500
Reposted fromroxanne roxanne viawecouldbeclose wecouldbeclose

August 26 2016

dontbemad
0125 07b2
Reposted fromstarryeyed starryeyed via100suns 100suns
dontbemad
3855 f598 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viainyou inyou
dontbemad
she asked
'you are in love
what does love look like'
to which i replied
'like everything i've ever lost
come back to me.
— Nayyirah Waheed

August 23 2016

dontbemad
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou

August 21 2016

dontbemad
8616 f143 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viainyou inyou
dontbemad
Reposted fromolewka olewka viainyou inyou
dontbemad
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viainyou inyou
dontbemad
Można się bronić. Zapierać. Zapijać. Zdzierać sobie serce do krwi. I chuj. Jak coś ma być, to będzie, a jak nie, to się nie stanie. Jeśli pragnienie było i nie zostało spełnione, to i tak wróci. Za XX lat i będzie palić jeszcze bardziej. Pewnych rzeczy nie można zatrzymać. Bo są jak gwiazdy w ruchu. Wilgotne od pragnień.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkarna karna viainyou inyou
dontbemad
5620 9a96
Reposted fromcaraseen caraseen viainyou inyou
dontbemad
1874 079b 500
Reposted fromKACHA KACHA viabeauty2do beauty2do
dontbemad
6729 9748
Remember Me (2010)
dontbemad
1342 cbc2
The library at Mafra National Palace in Portugal. Where, to keep books from being damaged by insects, they uses 500 bats! The bats are kept in boxes during the day but at night they are let out and eat up to double their own body weight in insects.

August 19 2016

dontbemad
8955 1587 500
Reposted fromdelain delain viamadreality madreality
dontbemad
9172 10b6
Reposted fromnyaako nyaako viamadreality madreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl