Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

dontbemad
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viainyou inyou
dontbemad
Tęskniłem tak, że aż mnie to fizycznie bolało.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
dontbemad
8115 dfd4
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viainyou inyou
dontbemad

December 01 2016

dontbemad
6500 852b
Reposted fromohshit ohshit viainyou inyou
dontbemad
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viainyou inyou
dontbemad

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viainyou inyou

November 30 2016

dontbemad
Reposted frome-punc e-punc viabeauty2do beauty2do
dontbemad
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viawecouldbeclose wecouldbeclose
3645 1aab 500
Reposted fromkimik kimik vianikotyna nikotyna

November 29 2016

dontbemad
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
dontbemad
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— W. Myśliwski
dontbemad
Nieświadomość to najtańszy z psychotropów.
— I. Sowa
dontbemad
Bądźmy na tyle silni, żeby móc pozwolić sobie na słabość, niezależnie od tego, kto nas zobaczy.
— Regina Brett
dontbemad
Trzeba umieć czekać. Wszystko w swoim czasie, nie?
— "Trzy metry nad niebem" F.Moccia

November 27 2016

dontbemad
dontbemad
1033 d95c 500
Reposted fromlambadada lambadada viainyou inyou
dontbemad
6245 ef18 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainyou inyou
dontbemad

November 26 2016

dontbemad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl