Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

dontbemad
7477 4323
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask

March 24 2017

dontbemad
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viabrzask brzask
dontbemad
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viabrzask brzask
dontbemad
9384 afe5
Reposted frombendem bendem viabrzask brzask

March 23 2017

9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viabrzask brzask
dontbemad
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viabrzask brzask
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaanybodyshit anybodyshit
1769 0165
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
dontbemad
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
0252 3aa8

philmeetsworld:

Phoebe Tonkin in The Ever After

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
0266 af12 500

nadi-kon:

“You once told me, our fingerprints don’t fade from the lives we touch. Is that true for everybody, or is it just poetic bullshit?”

Remember Me (2010) dir. Allen Coulter

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask

March 21 2017

dontbemad
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via100suns 100suns
dontbemad
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
dontbemad
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainyou inyou
dontbemad
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viainyou inyou
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl